REORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DO ZAŁOŻEŃ RODO

Program dla przedsiębiorców.

SZKOLENIE

Firmom zainteresowanym zgłębieniem wiedzy na temat nowych regulacji lub samodzielnym dostosowywaniem organizacji do nowych obowiązków Kancelaria oferuje wsparcie m.in. poprzez sprofilowane, wewnętrzne szkolenia.

SZCZEGÓŁY

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu prosimy o kontakt.

Już 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać reforma unijna dotycząca ochrony danych osobowych nazywana RODO, lub GDPR.

 

Wymusza ona dostosowanie procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych do nowych wymogów pod groźbą bardzo wysokich kar.

 

Nasza Kancelaria przygotowała program analizy i oceny obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwach regulacji oraz  oferuje rozwiązanie  będące spójnym i wyczerpującym środowiskiem operacyjnym pozwalające na implementację wytycznych RODO w sposób jak najmniej ingerujący w wypracowany sposób funkcjonowania organizacji.

 

Dla organizacji funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej Kancelaria oferuje opracowanie, przewidzianego przez RODO, modelu tzw. jednego administratora, pozwalającego na traktowanie ich jako współadministratorów danych osobowych.

 

Pierwszym etapem prac jest audyt stosowanych dotychczas w przedsiębiorstwie rozwiązań.

W jego wyniku powstaje opracowanie zawierające indywidualne i niezbędne dla danego przedsiębiorstwa rozwiązania organizacyjne, wzory dokumentów, regulaminy oraz wewnętrzne polityki a także zawierające wytyczne dla reorganizacji statusu osób sprawujących dotychczas funkcje administratorów bezpieczeństwa informacji.

 

Na cały program reorganizacji systemu ochrony danych osobowych składają się m.in.:

 

 • Audyt systemu ochrony danych osobowych pozwalający na obiektywną ocenę stopnia spełniania kryteriów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 

 • Opracowanie harmonogramu niezbędnych zmian w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu oraz z uwzględnieniem profilu biznesowego organizacji

 

 • Wdrożenie opracowanych zmian w obszarach:
 • procesu odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych
 •  treści klauzul zawierających tzw. obowiązek informacyjny
 •  procedur pozwalających na wykonywanie i ochronę swoich praw przez osoby, których dane osobowe przetwarza organizacja
 •  mechanizmów ochrony danych osobowych
 • treści umów z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w zakresie ich ochrony

 

 • utworzenie rejestru czynności przetwarzania

 

 • opracowania wewnętrznych polityk bezpiecznego przetwarzania, sprawnego kontrolowania, rejestrowania i raportowania o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych

 

 • utworzenie funkcji inspektora danych osobowych (jeśli konieczność wyniknie z oceny)

 

 

 

Nasza siedziba: ul. Fabryczna 55 05-270 Marki Tel.: +48 (22) 212 88 03 +48 (22) 667 05 13 Fax: +48 (22) 212 89 07
Nasza siedziba: ul. Fabryczna 55 05-270 Marki Tel.: +48 (22) 212 88 03 +48 (22) 667 05 13 Fax: +48 (22) 212 89 07
Nasza siedziba: ul. Fabryczna 55 05-270 Marki Tel.: +48 (22) 212 88 03 +48 (22) 667 05 13 Fax: +48 (22) 212 89 07
Nasza siedziba: ul. Fabryczna 55 05-270 Marki Tel.: +48 (22) 212 88 03 +48 (22) 667 05 13 Fax: +48 (22) 212 89 07
Nasza siedziba: ul. Fabryczna 55 05-270 Marki Tel.: +48 (22) 212 88 03 +48 (22) 667 05 13 Fax: +48 (22) 212 89 07